Om oss på Powelon

Hos oss får du ett personligt bemötande och starkt engagemang.

Powelon startade 2005 ...

...och etablerade sig snabbt som en kvalitetsmedveten partner och leverantör inom elinstallation samt övriga installationsarbeten inom energi. Verksamheten har därefter breddats och idag erbjuds även rådgivning och installation av lösningar som minskar energianvändningen i alla typer av fastigheter och garage. Vi jobbar bland annat med installation av styrteknik och reglerteknik. 

 

Vårt arbete utgår alltid från noggrannhet och ett starkt engagemang för att efterlämna ”snygga jobb”. Med det menar vi ett personligt bemötande, yrkesmässig leverans och uppfyllande av alla förväntningar – från första kontakt till dess att projektet är avslutat och klart. Vår kvalitet och leveranssäkerhet bygger på ett ständigt förbättringsarbete enligt modellen PDCA (Plan > Do > Check > Act). Powelon är medlem i Elektriska Installatörsorganisationen EIO och samarbetsprojektet ELRÄTT.

Våra kunder

Vi utför främst ROT-projekt till byggföretag, fastighetsägare, butikskedjor och bostadsrättsföreningar.
Beroende på uppdragets omfattning och karaktär kan vi ta helhetsansvar eller agera som underleverantör i delar av projekt. Genom löpande planering, utförande, kontroll och justeringar bidrar vi till våra kunders lönsamhet och framgång.

LEIF ERIKSSON, VD

Mobil: 070–733 93 08

Mejl: leif@powelon.se

Leif Eriksson Helene Eriksson

HELENE ERIKSSON, EKONOMI

Mobil: 070–771 64 44

Mejl: helene@powelon.se