Tjänster inom energi, el och installationer

Hos oss får du ett personligt bemötande och ett hållbart tänk.

Vindkraftverk

ENERGI

Kompetens och rådgivning inom energi-effektivisering och energibesparande lösningar inom exempelvis bergvärme, värme-
pumpar, solcellsteknik, solskydd, kylanläggningar och energisnål garagebelysning.

Elektriker tillar på elkablar

 

INSTALLATION

Kompletta styr- och kraftinstallationer och montagearbeten inom bland annat LED-baserade belysnings- och lysrörsarmaturer, värmepumpar,
kylanläggningar och ventilationsanläggningar.

 

Läs mer om oss och vår erfarenhet som elinstallatörer i Stockholm.

Powelon är ett privatdrivet kunskaps- och serviceföretag inom energi, el och installation.