Tjänster inom styrteknik och installationer

Hos oss får du ett personligt bemötande med ett hållbart tänk.

Vindkraftverk

SMART ELENERGI

Kompetens och rådgivning inom energi-effektivisering och energibesparande lösningar inom exempelvis bergvärme, värme-
pumpar, solcellsteknik, solskydd, kylanläggningar och energisnål garagebelysning. 

Elektriker tillar på elkablar

 

VI ÄR SPECIALISTER INOM STYRTEKNIK OCH REGLERTEKNIK

                                                                Kompletta och hållbara energilösningar 

Vi på Powelon har goda kunskaper och lång erfarenhet av elinstallationer och även installation av belysning i Stockholm och har hjälpt ett flertal företag genom åren med detta. Vi levererar belysningsinstallationer som sänker era energikostnader.

 

                                                                            Sänk era energikostnader med oss
Med våra belysningsinstallationer gör vi det möjligt för er att sänka era kostnaderna samtidigt som er fastighet har behaglig och tillräcklig belysning. Idag är det inte helt ovanligt att fastigheter som skolor, industrier och kontor använder sig omodern belysning som faktiskt genererar överdrivet höga kostnader.

Vi rådger och utför  
Vi hjälper er att fastställa hur belysningen på er fastighet effektiviseras genom att noggrant analysera era nuvarande belysningsanläggningar och detta ger er goda insikter över vilka investeringar som bör göras för att minska era energikostnader för belysning. Kontakta oss för rådgivning och mer info om belysning- och elinstallationer hos oss på Powelon.
Vi arbeter med styrteknik och reglerteknik i Stockholm. Vi utför kompletta styr- och kraftinstallationer och montagearbeten inom bland annat LED-baserade belysnings- och lysrörsarmaturer, värmepumpar, kylanläggningar och ventilationsanläggningar.

Läs mer om oss och vår erfarenhet som elinstallatörer i Stockholm.

Powelon är ett privatdrivet kunskaps- och serviceföretag inom energi, el och installation.